Opis dostępnych funkcji telefonii Astral Media

Opis dostępnych funkcji/Telefonia

Pod numerem telefonu 9444 oraz na stronie www (dla zalogowanych) można w każdej chwili sprawdzić swój rachunek.

 • Miłe i wygodne dodatki
 • Bezpłatna Poczta Głosowa
 • Rachunki ze strony www
 • Budzenie
 • Telekonferencja
 • Połączenie oczekujące
 • Hotline
 • Blokada prezentacji numeru - CLIR
 • Wybieranie skrócone
 • Przekierowanie połączeń
 • Bezpłatna Poczta Głosowa
 • Odsłuchanie wiadomości: 9555
 • Aktywacja (gdy nie odbieram): *61*9555#
 • Anulowanie: #61#
 • Dodatkiem do usługi jest funkcja VoiceMail 
 • Przesyłanie wiadomości poczty głosowej w postaci plików dźwiękowych (załączników) na nasz adres mejlowy (opcja dostępna w kreatorze Portalu Abonenta).


Dodatkowe udogodnienia poczty głosowej:
1. Oddzwanianie po otrzymaniu nowych wiadomości.
2. Odsłuchanie poczty z dowolnego miejsca na świecie: 042 661 95 55

Gotowy, wypełniony blankiet wpłaty, pobieramy samodzielnie ze strony www.
Informacje o nowym rachunku otrzymujemy pocztą elektroniczną.

Usługa budzenia TOYAtel umożliwia wykorzystanie telefonu jako budzika w dwóch trybach.

1. Budzenie jednorazowe pozwalające ustalić godzinę budzenia w danym dniu.
Aktywacja: *55*(ggmm)#
Stan usługi: *#55#
Anulowanie: #55#
Przykładowo, budzenie na 7:00 rano wprowadzamy wybierając: *55*0700#

2. Budzenie wielokrotne pozwalające ustawić powtarzalną godzinę budzenia w kilku kolejnych dniach.
Aktywacja: *57*(ggmm)*(dni_tygodnia)#
Stan usługi: *#57#
Anulowanie: #57#
Dni tygodnia: 1-Poniedziałek, 2-Wtorek, 3-Środa, 4-Czwartek, 5-Piątek, 6-Sobota, 7-Niedziela
Przykładowo, budzenie na 7:00 rano w poniedziałki, wtorki, czwartki, soboty i niedziele wprowadzamy wybierając: *57*0700*12467#

Usługa telekonferencja TOYAtel umożliwia prowadzenie jednoczesnej rozmowy między trzema rozmówcami.

Aby wykonać połączenie trójstronne, należy kolejno:

1. Podczas rozmowy wybrać *0. Po usłyszeniu pojedynczego sygnału wprowadzić numer trzeciego rozmówcy i zatwierdzić wciskając #.
2. Czekamy na połączenie z trzecim rozmówcą. Gdy odbierze, informujemy go o zamiarze połączenia trójstronnego mając do wyboru:
a. wprowadzamy # (akceptacja), aby rozpocząć telekonferencję
b. wprowadzamy *# (odrzucenie), aby powrócić do początkowego połączenia.

Jeżeli numer trzeciego rozmówcy jest nieprawidłowy lub nie odpowiada przez 10 sekund, następuje powrót do początkowego połączenia.

(z opcją telekonferencji pomiędzy trzema rozmówcami)

Usługa połączenia oczekującego TOYAtel powiadamia sygnałem dźwiękowym o nadejściu kolejnej rozmowy przychodzącej.
Podczas prowadzonej rozmowy, gdy kolejna osoba będzie chciała się do nas dodzwonić usłyszymy powtarzający się co 7 sekund dźwięk.

Maksymalny czas oczekiwania na połączenie to 30 sekund.
Aktywacja: *43#
Stan usługi: *#43#
Anulowanie: #43#

Usługa oferuje następujące funkcje:

1.Akceptacja - wciskając # odbieramy połączenie oczekujące, dotychczasowe połączenie zostaje zawieszone.
2.Zmiana rozmówcy - wciskając *2 przełączamy się pomiędzy rozmówcami.
3.Odrzucenie - wciskając *# odrzucamy połączenie oczekujące.

(automatyczny wybór numeru)

Usługa umożliwia nawiązanie połączenia w sposób automatyczny po podniesieniu słuchawki bez konieczności wybierania numeru.
Połączenie ze zdefiniowanym numerem nastąpi po upływie 10 sekund od podniesienia słuchawki, jeśli w tym czasie nie rozpoczniemy wybierania numeru.

Aktywacja: *53*numer_docelowy#
Stan usługi: *#53#
Anulowanie: #53#
Przykładowo po skonfigurowaniu usługi *53*997# , po podniesieniu słuchawki połączymy się z Policją.

Usługa umożliwia zablokowanie prezentacji naszego numeru telefonu z poziomu klawiatury.

Aktywacja: *27#
Stan usługi: *#27#
Anulowanie: #27#

Usługa wybieranie skrócone TOYAtel umożliwia zdefiniowanie zestawu dziesięciu numerów docelowych, pod które użytkownik może zadzwonić, wybierając numer skrócony.

Aktywacja: *50*X*numer_docelowy#
Stan usługi: *#50*X#
Anulowanie: #50*X#
Nawiązanie połaczenia: **X
X - numer skrócony (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)

Przykładowo definiując numer skrócony jako *50*1*0426333888# po wybraniu na klawiaturze **1, dodzwonią się Państwo na Infolinię TOYA.

1. Natychmiastowe:
Natychmiastowe przekierowanie połączeń przychodzących na wybrany numer telefonu:
Aktywacja: *21*numer#
Anulowanie: #21#

2. Gdy zajęty:
Przekierowanie połączeń przychodzących, gdy nasz numer jest zajęty.
Aktywacja: *67*numer#
Anulowanie: #67#

3. Gdy nie odbieram:
Przekierowanie połączeń przychodzących na wybrany numer telefonu, w przypadku gdy nie odbieramy połączenia dłużej niż 40 sekund.
Aktywacja: *61*numer#
Anulowanie: #61#
Dla wszystkich Klientów TOYA zotało ustawione przekierowanie *61*9555#, przy takim ustawieniu wszystkie nieodebrane rozmowy będą przekierowne na numer poczty głosowej 9555.

4. Podczas rozmowy:
Jednorazowe przekierowanie połączenia przychodzącego na wybrany numer telefonu podczas rozmowy.
Aktywacja: *1numer#
Podczas rozmowy, gdy wybierzemy *10426333888# nasz rozmówca zostanie połączony z numerem 0426333888, a my zostaniemy rozłączeni.

Zobacz także: