Pomoc - pytania ogólne - Astral Media

Pomoc/Telefonia

Pytania ogólne:
 

Jak odbywa się aktywacja usługi?


Aktywacja usługi odbywa się poprzez Strefę Abonenta (www.toya.net.pl). Znajdą tam Państwo rozliczenie miesięczne kosztów rozmów telefonicznych. Dla Abonentów, którzy nie posiadają Internetu w lokalu, dostęp do Strefy Abonenta możliwy jest z każdego komputera wyposażonego w dostęp do Internetu. Dla Abonentów, którzy posiadają Internet, pierwsza rejestracja będzie aktywowała usługę. Do rejestracji w portalu niezbędna będzie Karta rejestracji w Strefie Abonenta, którą otrzymają Państwo wraz z instalacją usługi.


W jaki sposób mogę sprawdzić stan swojego konta (wykaz połączeń)?


Wykaz połączeń dostępny jest po zalogowaniu w Strefie Abonenta.


W jaki sposób mogę zamówić szczegółowy wykaz rozmów?


Szczegółowy wykaz rozmów znajduje się po zalogowaniu w Strefie Abonenta. Jeśli Państwo nie posiadają dostępu do Internetu, dane umieszczone na protokole aktywacji usługi umożliwią wgląd i wydruk wykazu z każdego innego komputera podłączonego do Internetu, np. w kawiarence internetowej.
Dodatkowo można odpłatnie zamówić wydruk, który zostanie wysłany do Państwa pocztą. Aby zamówić szczegółowy wykaz rozmów, należy udać się BOA i wypełnić stosowny formularz zamówienia.


Jak szczegółowe jest rozliczenie miesięczne kosztów rozmów?


Po zalogowaniu w Strefie Abonenta znajduje się szczegółowy wykaz rozmów, zawierający: datę, godzinę, rodzaj rozmowy, czas rozmowy, cenę.


Gdzie mogę sprawdzić zestawienie rozmów, stan konta oraz znaleźć rachunek za usługę?


Szczegółowe zestawienie rozmów, zawierające połączenia wykonywane w ramach usługi, stan konta oraz rachunek za usługę, znajduje się w Portalu Abonenta, dostępnym po zalogowaniu się z poziomu strony www.toya.net.pl. 

Dodatkowo pod numerem 9444 dostępna jest informacja o stanie rachunku za wykonane rozmowy oraz ilość wykorzystanych darmowych minut w bieżącym miesiącu.


Jaki jest mój numer telefonu?


Numer telefonu znajduje się na karcie aktywacji usługi.


Czy mogę zmienić swój numer? 


Tak. Numer telefonu można zmienić po uiszczeniu opłaty podanej w cenniku oraz pisemnym uzasadnieniu zmiany.


Czy mój numer będzie widoczny gdy zadzwonię na telefon komórkowy?


Domyślnie prezentacja numeru na telefony komórkowe jest wyłączona. Opcję można aktywować po zalogowaniu się do Strefy Abonenta. Połączenia z prezentacją na telefony komórkowe posiadają wyższą opłatę.


Jak mogę wyłączyć prezentację numeru?


Domyślnie prezentacja numeru jest włączona (nie dotyczy połączeń na telefony komórkowe). Opcję można dezaktywować w kreatorze ustawień po zalogowaniu się do Strefy Abonenta.


Jak wybrać numer, z którym chcę się połączyć?


Wybieranie numerów jest identyczne jak u innych operatorów. Dla numerów komórkowych należy wybrać 0 oraz numer telefonu, np. 0 601 23 45 67
Dla numerów międzymiastowych należy wybrać 0 numer kierunkowy miasta oraz numer telefonu, np. dla Polski – Łódź 042 123 45 67
Dla numerów międzynarodowych należy wybrać 00, numer państwa i numer telefonu, np. 00 44 21 1234567


Czy połączenia o podwyższonych taryfach, np. (0-700), są zablokowane?


Tak. Połączenia o podwyższonych taryfach, 0-70X, 0-400, 0-300, 0-207, 0-208, są zablokowane.


Czy dostępne są połączenia na krajowe infolinie (0-80X i inne)?


Tak. Są one dostępne, opłata jest naliczana zgodnie z cennikiem.


Czy mogę dzwonić na numery alarmowe 99X, 112?


Tak. Numery alarmowe są dostępne.


Czy telefon będzie działał w przypadku braku zasilania?


W przeciwieństwie do aktualnie wykorzystywanej telefonii, nasza usługa nie będzie funkcjonować, ponieważ modem kablowy do poprawnego działania potrzebują zasilania.


Czy są dodatkowe opłaty za korzystanie z faksu?


Nie ma dodatkowych opłat. Aby wysłać faks, należy poprzedzić właściwy numer kombinacją *44# np. *44#0421234567 na numer faksu w Łodzi.


Czy mogę ustawić przekierowanie rozmów?


Tak. Przekierowanie można ustawić w następujący sposób:

Przekieruj zawsze aktywujemy wybierając: *21*numer# odwołujemy wybierając: #21#

Przekieruj, gdy zajęty aktywujemy wybierając: *67*numer#
odwołujemy wybierając: #67#

Przekieruj, gdy nie odbieram (dłużej niż 40 sekund) aktywujemy wybierając: *61*numer#
odwołujemy wybierając: #61#
Połączenia na numery przekierowane są realizowane według cennika połączeń dostępnego w BOA oraz na stronie www.


Czy dostępna jest usługa poczty głosowej?


Tak. Pod numerem 9555 dostępna jest darmowa usługa poczty głosowej, zaś pod numerem 042 6619555 można korzystać z poczty spoza sieci. Dodatkowo z aparatu telefonicznego można wyłączyć pocztę deaktywując przekierowanie (gdy nie odbieram) #61#.


Czy mogę wyłączyć oddzwanianie poczty głosowej?


Jeżeli nie chcemy, aby w przypadku nowych wiadomości poczta głosowa do nas oddzwaniała należy wyłączyć przekierowanie, podnosimy słuchawkę i wybieramy #61# po usłyszeniu komunikatu odkładamy słuchawkę. Od teraz nowych wiadomości na poczcie już nie będzie, jeżeli zostały jeszcze jakieś nowe wiadomości należy zadzwonić na 9555 i je odsłuchać.


W jaki sposób mogę zgłosić usterkę usługi?


Usterki można zgłaszać:

Telefon:
(42) 670 88 83 lub

połączenia bezpłatne z sieci ToyaTel

(42) 661 02 90 (Biuro Obsługi Abonenta)

(42) 661 02 92 (serwis internet i telefon)


E-mail: biuro@astral.lodz.pl

Zobacz także: